پرش به محتوا
خانه » عناصر محتوا » شمارنده

شمارنده

4 رنگ از پیش تعریف شده

[us_counter initial=”0″ final=”291″ title=”رنگ اصلی قالب” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0″ final=”867″ color=”secondary” title=”رنگ ثانویه قالب” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0″ final=”345″ color=”heading” title=”رنگ زمینه عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0″ final=”918″ color=”text” title=”رنگ متن قالب” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_separator size=”large”]

پیشوندها و ضمائم

[us_counter initial=”$0″ final=”$26″ color=”text” title=”میانگین هزینه در ساعت” title_tag=”h4″ align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0%” final=”87%” color=”text” title=”فیبدبک مثبت” title_tag=”h4″ align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”~ 0″ final=”~ 600″ color=”text” title_tag=”h4″ align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0kg” final=”241kg” color=”text” title=”ویجت ثابت” title_tag=”h4″ align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_separator size=”large”]

اندازه های نامحدود، رنگ ها و فونت ها

[us_counter final=”157″ color=”custom” custom_color=”#90d65e” title=”عنوان برای شمارنده” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Palatino+Linotype%2C+Book+Antiqua%2C+Palatino%2C+serif%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%2C%22font-size%22%3A%223rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”2″ final=”932″ color=”custom” custom_color=”#fb8c00″ title=”عنوان برای شمارنده” title_tag=”h5″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Impact%2C+Charcoal%2C+sans-serif%22%2C%22font-size%22%3A%226rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”3″ final=”804″ color=”custom” custom_color=”#4f87ef” title=”عنوان برای شمارنده” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Lucida+Sans+Unicode%2C+Lucida+Grande%2C+sans-serif%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”4″ final=”458″ color=”custom” custom_color=”#795548″ title=”عنوان برای شمارنده” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Trebuchet+MS%2C+Helvetica%2C+sans-serif%22%2C%22font-size%22%3A%223rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”5″ final=”260″ color=”custom” custom_color=”#e91e63″ title=”عنوان برای شمارنده” title_tag=”h5″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Courier+New%2C+Courier%2C+monospace%22%2C%22font-size%22%3A%226rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”6″ final=”613″ color=”custom” custom_color=”#ffc107″ title=”عنوان برای شمارنده” title_tag=”h5″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Georgia%2C+serif%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
درود

اگر پاسخ سوالتون رو در وبسایت پیدا نکردید پیام بدهید

  • ابتدا از اینجا ثبت نام کنید و منتظر باشید تا به شما پیام داده و مراحل احراز مالکیت انجام شود.
  • به ادمین پیام بفرستید
SocialSocial