پرش به محتوا
خانه » دکمه

دکمه

[us_btn label=”شما می توانید” link=”url:%23″][us_btn label=”ایجاد” link=”url:%23″ style=”3″ custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_btn label=”نامحدود” link=”url:%23″ style=”2″ iconpos=”right” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2214px%22%7D%7D”][us_btn label=”استایل دکمه” link=”url:%23″ style=”4″][us_btn label=”با سفارشی” link=”url:%23″ style=”5″][us_btn label=”رنگ ها” link=”url:%23″ style=”7″ custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.4rem%22%7D%7D”][us_separator][us_btn label=”” link=”url:%23″ icon=”material|star” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”][us_btn label=”” link=”url:%23″ style=”4″ icon=”material|code” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”][us_btn label=”” link=”url:%23″ style=”3″ icon=”material|edit” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”][us_separator]
[us_btn label=”دکمه تمام عرض” link=”” style=”5″ width_type=”full” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.5rem%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه تمام عرض” link=”” style=”4″ width_type=”full” icon=”far|bat” iconpos=”right” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.5rem%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه تمام عرض” link=”” width_type=”full” icon=”far|alicorn” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.5rem%22%7D%7D”]
[us_btn label=”دکمه با عرض ثابت” link=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%22200px%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه با عرض ثابت” link=”” style=”3″ align=”center” iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%22200px%22%7D%7D”][us_btn label=”دکمه با عرض ثابت” link=”” style=”5″ align=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%22200px%22%7D%7D”]
درود

اگر پاسخ سوالتون رو در وبسایت پیدا نکردید پیام بدهید

  • ابتدا از اینجا ثبت نام کنید و منتظر باشید تا به شما پیام داده و مراحل احراز مالکیت انجام شود.
  • به ادمین پیام بفرستید
SocialSocial