پرش به محتوا
خانه » Blog » پاسخ برخی ابهامها و سوالهای مطرح در مورد برگزاری مجمع:

پاسخ برخی ابهامها و سوالهای مطرح در مورد برگزاری مجمع:

اشکالات بخش تعاون کشور

برای چه ما بدنبال برگزاری مجمع هستیم ؟

با توجه به اساسنامه این تعاونی و رای شعبه 27 تجدیدنظر فقط کارکنان سازمان خدمات موتوری آن هم نه همه آنها بلکه حدود سیصد نفر حق رای دارند (تعداد کل خدمات موتوری ها 991 نفر ) بقیه افراد شامل کارکنان سازمان بازیافت و میادین و سایر بخشهای شهرداری و خریداران از ایشان مشارکت کننده و سرمایه گذار محسوب می شوند.

البته در قانون تعاون ما مشارکت کننده و سرمایه گذار به جز برای اشخاص حقوقی نداریم ( موضوع ماده 17 قانون تعاون)

ما در قانون عضو و غیر عضو داریم .

عضو چه کسی است ؟ عضو کسی است که در ابتدای تاسیس و تشکیل تعاونی مطابق با شرایط اساسنامه می تواند عضو تعاونی شود و شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اساسنامه را دارد. همچنین سهم الشرکه خود را به موقع پرداخت نموده است و سهام تعاونی را دریافت کرده است. البته تعریف رسمی آن چنین است:

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. در مورد تعاونی مسکن منظور از سهم واحد مسکونی است.

غیر عضو چه کسی است؟ خریداران سهام تعاونی ، غیر عضو نامیده می شوند . در مورد تعاونی مسکن خریداران امتیاز از اعضاء غیر عضو هستند.

البته این غیرعضو موضوع ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸است بدین شرح :

ماده ۱۰ – کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ ٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (۳۵ ٪) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.

همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳ ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.

معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

همین طور که ملاحظه می کنید در این ماده قانونی شروطی ذکر شده است که هیچ کدام شامل این تعاونی نمی شود چون در اساسنامه باید این موارد قید گردد و صراحتا ذکر شود. اولا بحث افزایش سرمایه است بعد این افزایش سرمایه همراه با امکان اعمال رای هست و منوط به قید موارد رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که باز باید در اساسنامه معین شود و به تصویب مجمع برسد.

منظور از شرایط عمومی در قانون این است :

ماده 9 – شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
1 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 – عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر.
3 – عدم سابقه ارتشاء – اختلاس و کلاهبرداری.
4 – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
5 – عدم عضویت در تعاونی مشابه.

حال دو حالت پیش می آید اگر غیر عضو شرایط عمومی و اختصاصی اساسنامه را احراز کند با درخواست کتبی به هیئت مدیره می تواند به عضویت در آید و در اولین مجمع عمومی سالیانه هیئت مدیره موظف است به اطلاع  مجمع عمومی برساند .

اگر خریدار سهم فاقد شرایط عمومی و اختصاصی باشد غیر عضو است و حق شرکت در مجمع را به عنوان ناظر دارد اما حق رای ندارد حتی می تواند به عنوان بازرس نامزد و انتخاب شود.

البته یک نکته ای که در اینجا مغفول مانده چنین نقل و انتقالی اشکال قانونی دارد زیرا اصولا بنابر همان اساسنامه اگر شرایط اختصاصی را احراز نکند نباید این نقل و انتقال صورت گیرد.

همچنین بر اساس ماده 12 شرکتهای تعاونی اینکار نمی تواند صورت گیرد.

‌ماده 12 – انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.

برای مثال در این تعاونی اگر فقط اعضای خدمات موتوری عضو هستند و کسی از ایشان بخواهد سهم خود را بفروشد باید به همکاران خود سهم خود را بفروشد و نه افراد دیگر چون شرط اختصاصی عضو بودن جزء کارکنان موتوری بودن است. و هیئت مدیره موظف بود از چنین معامله ای جلوگیری کند چون خلاف اساسنامه و تخلف است، دیگر اعضای موتوری یا بازرس قانونی می توانند علیه ایشان شکایت کنند. اما از آنجایی که هم خلاء قانونی وجود دارد و هم ناآگاهی و هم عنوانی خلق شده بنام مشارکت کننده و سرمایه گذار که وجاهت قانونی ندارد . قانون دور زده شده و ما گرفتار این تعاونی شده ایم.

اما چرا الان ما بدنبال برگزاری مجمع هستیم ؟

ما برای اقدام قانونی و بر طرف کردن ایراد اساسنامه چند راه داریم :

 1. ورود ثالث به رای 27 شعبه تجدید نظر
 2. پی گیری نامه اداره کل تعاون و ماده 477 و اخذ رای از دیوان عالی کشور
 3. برگزاری مجمعی با حضور اعضای اصلی خدمات موتوری و تغییر اساسنامه

در مورد راه اول با توجه به سابقه بد این شعبه اولا بعید است که رای خود را نقض کند ثانیا می تواند با استدلال خود بصورت شکلی ورود ثالث را رد کند و ثالثا وقت بسیاری می گیرد، البته کماکان چنین راه حلی وجود دارد و امکان انجام آن در هر زمان هست.

در مورد راه دوم حدود یکسال است که در حال پی گیری هستیم و متاسفانه وقت رسیدگی آن تعیین نشده است و بسیار هم زمانبر است چون بر فرض هم که در بدوی رای بگیریم باز امکان اعتراض وجود دارد وبه  تجدیدنظر  ارجاع داده می شود و پس از آن نیز امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

اما کوتاهترین را برگزاری مجمعی برای تغییر اساسنامه است با حضور اعضای اصلی در این حالت با سرعت بیشتری می توان کارها را انجام داد زیرا بالاترین رکن تعاونی مجمع عمومی است .

با کوشش دوستان فعال و مخالف هیئت مدیره فعلی  گروه خدمات موتوری  تشکیل شده است و مقدمات کار در حال انجام و پی گیری است . ما با این دوستان بر سر موضوعاتی تفاهم داریم و توافق کرده ایم از جمله برکناری هیئت مدیره و تغییر اساسنامه و عضو دانستن 2105 نفری که در صورتجلسه 19/12/89 عضو دانسته شده بودند و مصوبه مجمع بود قبل از آنی که جعل اتفاق بیافتد.

متاسفانه به دلیل تخلفات روی داده با یک مرحله نمی توان آوار تخلفات هیئت مدیره را برداشت بلکه این کار به صورت مرحله به مرحله باید صورت بپذیرد.

نکات ظریفی وجود دارد که باید به آن دقت کرد :

 • مقام برگزار کننده وزارت تعاون هست و آنها باید مطابق مقررات و قوانین تعاون عمل کنند و الا خود در مظان اتهام توسط هیئت مدیره فعلی قرار می گیرند
 • دوستان ما در میان اعضای مخالف خدمات موتوری کاملا اشراف دارند که بار عظیم مدیریت این تعاونی بدون حمایت و پشتیبانی سایر اعضاء از بازیافت ، میادین و سایر کارکنان و خریداران به سر منزل مطلوب نخواهد رسید، بنابراین باید سایرین را عضو بدانند تا بتوانند مشارکت و همکاری آنها را جلب کنند بلکه با کمک هم بتوانیم این کشتی به گل نشسته را به حرکت در آوریم.
 • در حال حاضر پروژه منابعی در اختیار ندارد یعنی پروژه در خوشبینانه ترین حالت 70 درصد پیشرفت کار دارد و منابع مالی و اعتباری برای تکیمل پروژه وجود ندارد و با توجه به تورم وحشتناک سالهای اختیار نیاز به تامین اعتبار هنگفتی است . این پول را باید چه کسی تامین کند اعضاء و خریداران حال اگر همین اعضاء و خریداران بدانند که حق رای و شرکت در مجمع را ندارند مسلما هر هیئت مدیره ای با هر شکل و ترکیبی بر سر کار بیاید دچار مشکل خواهد شد و زمین گیر می شود. چون پرداخت پول و هزینه در گرو عملکرد شفاف  و صادقانه ، اطلاع رسانی و مشارکت دادن همگی در تصمیمها  خواهد بود.
 • نکته دیگر این است که برای اصلاح اساسنامه و تایید آن توسط مجمع عمومی الزام قانونی وجود دارد که ماده 73 قانون تعاون مصوب سال 1393 است .
 • ماده ۷۶ـ تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.
 • بنابراین اینکار باید حتما صورت بپذیرد و اگر اینکار انجام نشود امکان تمدید مدت فعالیت تعاونی وجود ندارد ضمن آنکه این اساسنامه مصوب سال 93 حاوی نکاتی است که از بسیاری از تخلفات هیئت مدیره آتی جلوگیری می کند و آنها را ملزم به رعایت حقوق اعضاء می کند.

آیا خریداران عضو محسوب می شوند و حق شرکت در مجمع را دارند یا خیر؟

فعلا خیر تا تغییر اساسنامه روی ندهد آنها حق رای ندارند ولی اگر بتوانیم اجازه حضور آنها را برای شرکت در مجمع بعنوان ناظر اخذ خواهیم کرد، البته این بستگی به تصمیم ناظر و برگزار کننده یعنی اداره کل تعاون استان تهران دارد و خارج از اختیار ماست .

آیا خریداران از شرکت سرای شهر رضوان امکان شرکت در مجمع را دارند؟

خیر به جهت اینکه آنها با تعاونی قراردادی ندارند و منحصرا با شرکتی خصوصی قرارداد دارند به لحاظ حقوقی و قانونی نمی توانند در امور تعاونی مشارکت کنند. اما از آنجایی که همسایگان ما هستند و در این پروژه شریک و همراه ما هستند مسلما در ساختار هیئت امنایی آینده تعاونی می توانند نقش داشته باشند بنابراین عاقلانه آن است که هیئت مدیره آینده زمینه مشارکت ایشان را فراهم کنند. اینکار می تواند در مرحله دیگری انجام بپذیرد در ابتدا تغییر اساسنامه عضو دانستن 2105 نفر  و بعد انتخاب و ثبت قانونی هیئت مدیره جدید، و بعد حسابرسی و روشن شدن صورت وضعیت تعاونی باید انجام بپذیرد پس اینها مجمع عمومی می تواند در مورد این عزیران با مدیریت هیئت مدیره جدید تصمیم بگیرد.

1 دیدگاه دربارهٔ «پاسخ برخی ابهامها و سوالهای مطرح در مورد برگزاری مجمع:»

 1. سلام خداقوت تمام اینکارها بحول قوه الهی انجام میشه واین کشتی درگل نشسته به حرکت درخواهدآمدمن واحدم را ازاعضای شهرداری منطقه ۵خریداری کردم درسال ۹۱که امتیازاتی بوده که به تعدادی داده شده پس با این تفاسیر جزءاین ۲۱۰۵ نمیشه ولی پول زمین روتعاونی محاسبه ودرسال ۹۱به قیمت روز دریافت کردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درود

اگر پاسخ سوالتون رو در وبسایت پیدا نکردید پیام بدهید

 • ابتدا از اینجا ثبت نام کنید و منتظر باشید تا به شما پیام داده و مراحل احراز مالکیت انجام شود.
 • به ادمین پیام بفرستید
SocialSocial